hand-3190204_640

DRODZY RODZICE KLAS VIII

Uprzejmie informujemy, że doradcy zawodowi z Powiatowego Urzędu Pracy w porozumieniu z Wydziałem Edukacji w ramach Gdyńskiego Doradztwa
Kariery przygotowali dla Państwa uczniów i rodziców ofertę dotyczącą zarówno badań ucznia (przewiduje się godzinę badań dla każdego ucznia), jak i grupową ofertę szkoleniową dla rodziców w roku szkolnym 2019/2020. Doradztwo zawodowe prowadzone będzie w INFOBOXIE.

 Spotkania będą odbywać się wg. poniższego harmonogramu:
 dwa razy w miesiącu: W KAŻDY PIERWSZY  I TRZECI PONIEDZIAŁEK
MIESIĄCA
 , w godzinach 12.00 – 18.00  dyżury minimum dwóch
doradców zawodowych.


     * PIERWSZY  PONIEDZIAŁEK –  GODZ. 12.00 – 17.00  : SPOTKANIA
INDYWIDUALNE Z RODZICAMI  I ICH DZIEĆMI (MŁODZIEŻĄ) – BADANIE
PREDYSPOZYCJI I UZDOLNIEŃ (STOSOWANIE ODPOWIEDNICH NARZĘDZI),
WSKAZYWANIE MOŻLIWYCH ŚCIEŻEK EDUKACJI I PÓŹNIEJSZEJ KARIERY
ZAWODOWEJ, WZMACNIANIE POSTAW PROROZWOJOWYCH, MOTYWOWANIE, 

INFORMOWANIE O AKTUALNYCH REALIACH RYNKU PRACY.

 GODZ. 17.00 – 18.00 
SPOTKANIA GRUPOWE DLA RODZICÓW DZIECI, KTÓRE STOJĄ PRZED WYBOREM
ŚCIEŻKI EDUKACJI I PRZYSZŁEGO ZAWODU. Na spotkania mogliby przychodzić wszyscy zainteresowani.

ZAKRES TEMATYCZNY: rynek pracy – aktualne trendy,  wymagania pracodawców, ważne kompetencje  (co pomaga w uzyskaniu dobrej pracy,

 a co ma małe znaczenie), specyfika lokalnego rynku, rynek europejski   i światowy, zawody zanikające i zawody z dużą perspektywą rozwoju,
zawody deficytowe i nadwyżkowe itp.

* TRZECI PONIEDZIAŁEK – GODZ. 12.00 – 18.00 – spotkania
indywidualne jw.
Szkoła Podstawowa nr 16 w Gdyni ma  wyznaczony dzień
18.11.2019 (poniedziałek) na spotkanie indywidualne (około 10 uczniów + rodzic). Rodzice muszą umówić się na konkretną godzinę spotkania indywidualnie telefonicznie lub e-mailowo TEL. 58 620 49 54 WEW. 206 LUB GDK@PUPGDYNIA.PL