Ubezpieczenie

Rok Szkolny 2017/2018

Zapraszamy do zapoznania się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia NNW na rok szkolny 2017/2018. 
Informujemy że wyboru oferty ubezpieczenia dla dzieci dokonała Rada Rodziców. Ubezpieczenie jest dobrowolne.

Ogólne warunki ubezpieczenia

Tabela norm uszczerbku na zdrowiu