hałasszkodziciszałagodzi

Hałas szkodzi, cisza łagodzi

Konkurs adresowany jest do uczniów klas 6-8 gdyńskich szkół podstawowych.Polega na wykonaniu projektu ilustrującego jeden pomysł mający na celu zminimalizowanie hałasu w szkole. Projekt może dotyczyć wybranego obszaru szkoły bądź wszystkich pomieszczeń, ...