casserole-dish-2776735_1920

Obiady – wrzesień 2021

DRODZY RODZICE. Informujemy, iż kwota do zapłaty za obiady za m-c IX 2021 r. wynosi 56,00 zł. Płatności należy dokonać nieprzekraczalnie do 9 września 2021 r.  na konto szkoły  88 1440 1026 0000 0000 1252 9481 . Brak wpłaty w wyznaczonym terminie spo ...