SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16
W GDYNI IM. ORŁA BIAŁEGO

AKTUALNOŚCI

Informacje dotyczące obiadów za miesiąc wrzesień zostaną podane 1 września 2023.

SP 16 POMAGA

WYPRAWKA 2023/2024