SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16
W GDYNI IM. ORŁA BIAŁEGO

--- W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną prosimy o wstrzymanie się z płaceniem za obiady. W momencie przywrócenia wydawania posiłków, zostaną Państwo uprzedzeni oraz termin płatności zostanie odpowiednio wydłużony.--- Na terenie szkoły trwają prace budowlane. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności! ---

Zgodnie z decyzją Rady Ministrów do 25 kwietnia 2021r. naukę w trybie zdalnym
będą realizowali wszyscy uczniowie klas I-VIII.

19 kwietnia 2021 roku do zajęć stacjonarnych wracają oddziały przedszkolne.

Świetlica szkolna będzie otwarta dla dzieci z oddziałów zerowych oraz uczniów klas I-III,
których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne
w związku ze zwalczaniem Covid-19.

Warunkiem przyjęcia uczniów klas I-III do świetlicy jest wniosek rodziców.

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

Prosimy o zapoznanie się z poniższą dokumentacją