SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16
W GDYNI IM. ORŁA BIAŁEGO

Na terenie szkoły trwają prace budowlane. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności!

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice! 

Zgodnie z decyzją Rady Ministrów do 14 marca 2021r. klasy IV-VIII kontynuują nauczanie zdalne.  

W trybie stacjonarnym w szkole będą pracowały oddziały zerowe oraz klasy I- III według planu podanego przez wychowawców. 

Świetlica szkolna będzie otwarta dla dzieci oddziałów zerowych i uczniów klas I – III.
Obiady będą wydawane dla dzieci oddziałów zerowych i uczniów klas I – III. 

                                                                                                                   Dyrekcja SP 16

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

Prosimy o zapoznanie się z poniższą dokumentacją