SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16
W GDYNI IM. ORŁA BIAŁEGO

Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty odbędzie się 31.07 (piątek) w sekretariacie szkoły w wyznaczonych godzinach:
9.00 – 9.30 – klas 8a
9.30 – 10.00 – klasa 8b
10.00 – 10.30 – klasa 8c
Zaświadczenia mogą odebrać uczniowie, rodzice/opiekunowie prawni lub upoważnione osoby. Prosimy o przyjście w maseczce, z własnym długopisem i zachowanie zasad reżimu sanitarnego. W przypadku braku możliwości odbioru dokumentów w wyznaczonych godzinach można je odebrać: 
w piątek 31.07 do godziny 14.00,
w poniedziałek 3.08 w godzinach 8.00 – 14.00
oraz we wtorek 4.08 w godzinach 8.00 – 12.00.

Proszę o zapoznanie się z komunikatem MEN:
https://www.gov.pl/web/edukacja/ogloszenie-wynikow-egzaminu-osmoklasisty.
Z poważaniem, Dorota Bębenek – dyrektor SP 16

WYPRAWKA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

WYDARZENIA I OGŁOSZENIA