SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16
W GDYNI IM. ORŁA BIAŁEGO

UWAGA ZMIANY TERMINÓW I INFORMACJE DOTYCZĄCE KONKURSÓW W ZWIĄZKU Z ZAWIESZENIEM ZAJĘĆ:
Konkurs Matematyczny Kangur odbędzie się 16.04.2020 r.
Finał Memoriału Urszuli Marciniak– przełożony na czas bliżej nieokreślony, uwarunkowany rozwojem sytuacji epidemicznej w kraju. O nowym terminie finału powiadomimy wszystkich z odpowiednio długim wyprzedzeniem.
V Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy “Ryś”– został odwołany. Po unormowaniu się sytuacji zostanie wyznaczony nowy termin.
Gdynia Malowana Kwiatami– termin na składanie prac został wydłużony do 24 kwietnia.
Zielony Zakątek– w związku z zaistniałą sytuacją, zachęcamy do wykonywania prac z pomocą brata/siostry czy rodziców. Termin oddawania prac na razie nie ulega zmianie.

!REKRUTACJA!

Mając na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się patogenu i ograniczenie ryzyka zakażenia koronawirusem prosimy wszystkie sprawy w sekretariacie załatwiać drogą telefoniczną  58 623-85-67 lub mailową sekretariat@sp16.edu.gdynia.pl

WAŻNA informacja dot. potwierdzania woli  wniosków  kandydatów zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 16 w Gdyni!

Mając na względzie bezpieczeństwo wszystkich stron – rodziców/opiekunów i pracowników placówek, uproszczone zostały zasady składania potwierdzenia woli (bez konieczności zrobienia tego osobiście przez rodzica) w placówce pierwszego wyboru – termin 25-31 marca 2020r.

Rodzice/Opiekunowie, którzy logowali się do systemu i składali wniosek drogą elektroniczną będą mogli potwierdzić wolę elektronicznie od 25 marca 2020r. od godz. 15:00 do 31 marca do godz.17:00 (nie zwalnia to jednak z konieczności złożenia potwierdzenia woli w formie papierowej w terminie późniejszym).

Z chwilą powrotu do normalnego trybu pracy należy donieść potwierdzenie woli w formie papierowej do sekretariatu szkoły.

WYDARZENIA I OGŁOSZENIA