SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16
W GDYNI IM. ORŁA BIAŁEGO

Na terenie szkoły trwają prace budowlane. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności!

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice!

Zgodnie z decyzją Rady Ministrów i Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. klasy I-VIII kontynuują nauczanie zdalne do 22.12.2020 r.

W trybie stacjonarnym w szkole będą pracowały oddziały zerowe według planu podanego przez wychowawców.

(25.11.2020 – W związku z wykryciem zakażenia COVID-19 u dziecka w oddziale 0B do 30 listopada klasa ta przechodzi na tryb nauczania zdalnego.)

Świetlica szkolna będzie otwarta dla dzieci oddziałów zerowych i dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Obiady będą wydawane dla dzieci oddziałów zerowych i uczniów uczęszczających w tych dniach do świetlicy.

                                                                                                                                Dyrekcja SP 16

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

Prosimy o zapoznanie się z poniższą dokumentacją