SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16
W GDYNI IM. ORŁA BIAŁEGO

NIEZBĘDNIK ABSOLWENTA 2022 ORAZ HARMONOGRAM NABORU DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Niezbędnik Absolwenta Harmonogram naboru

Link do informatora o gdyńskich szkołach ponadpodstawowych w Gdyni

https://www.gdynia.pl/nauka-2,7718/informator-dla-osmoklasistow,565049

We wtorek tj 26.04 dostępna będzie na stornie dla uczniów Gdyńska
Giełda Szkół a 27.04 Gdyńska Giełda Zawodów.

INFORMACJE DOTYCZĄCE  PRZYZNAWANIA PUNKTÓW ZA WOLONTARIAT

  1. Uczeń może mieć przyznane trzy punkty w rekrutacji do szkół średnich za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
    w szczególności w formie wolontariatu.
  2. Uczeń, który chce uzyskać ­­­­­­­­­ punkty musi przez cały okres nauki w klasach VI-VIII zrealizować co najmniej TRZYDZIEŚCI godzin wolontariatu
  3. Wolontariat w naszej szkole opiera się na Regulaminie Szkolnego Koła Wolontariatu dostępnego na stronie szkoły.
  4. Uczeń ma obowiązek zbierać zaświadczenia i wpisy o uczestnictwie w akcjach wolontariatu i przedłożyć je wychowawcy klasy
  5. Uczeń, który realizował wolontariat poza szkołą, jest zobowiązany dostarczyć zaświadczenie o odbytym wolontariacie do wychowawcy klasy najpóźniej do dnia końcowej rady klasyfikacyjnej w czerwcu w klasie ósmej. Zaświadczenie powinno zawierać nazwę placówki, pieczątkę i podpis osoby odpowiedzialnej za opiekę nad wolontariuszem, okres, w którym wolontariusz angażował się w pomoc lub ilość zrealizowanych przez niego godzin.

INFORMACJE

28.01.2022

01.11.2021

Uchwała dotycząca rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Zgodnie z jej treścią w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych uczeń będzie mógł złożyć wniosek do nie więcej niż pięciu szkół, które prowadzą takie postępowanie.

Zmiana dotyczy liczby szkół, do której uczeń może złożyć
wniosek. Do tej pory uczeń mógł złożyć wniosek do 3 gdyńskich szkół ponadpodstawowych. Natomiast od przyszłej rekrutacji może wybrać 5 szkół ponadpodstawowych w Gdyni.

27.04.2021

W niezbędniku absolwenta pojawił się informator o gdyńskich
szkołach ponadpodstawowych. Zachęcamy do lektury!

https://www.gdynia.pl/mieszkaniec/aktualnosci,4018/rekrutacja-do-szkol-srednich-niezbednik-absolwenta,552751

12.04.2021

Tysiące uczniów w Gdyni kończy niebawem edukację w szkołach podstawowych i staje przed wyborem dalszej drogi kształcenia. W trudnych okolicznościach związanych z epidemią koronawirusa, niemożliwe jest przeprowadzenie targów edukacyjnych w Gdyni Arenie, które cieszyły się powodzeniem uczniów w minionym latach. 12 liceów ogólnokształcących oraz 8 szkół branżowych i o profilu zawodowym z Gdyni przygotowało materiały, z którymi można się zapoznać nie wychodząc z domu. Zebraliśmy je dla uczniów oraz ich rodziców  i zachęcamy do zapoznania się z nimi.

Dodatkowo zachęcamy do skorzystania z dodatkowych aktywności: warsztatów, doradztwa zawodowego.

Szczegóły  wydarzenia https://edukacja.gdynia.pl/

Już dzisiaj zapraszamy na jutrzejszą Giełdą Zawodów, która
odbędzie się o godz. 10:00.

29.03.2021

W ramach Akademii Ósmoklasisty na terenie szkoły organizowane są konsultacje stacjonarne
(w grupach do 5 osób) z języka polskiego, matematyki i języka obcego.
Na zajęciach uczniowie będą pracować z arkuszem egzaminacyjnym, utrwalać zdobyte
do tej pory wiadomości, wyjaśniać wszelkie wątpliwości związane z zagadnieniami egzaminacyjnymi.
O terminach tych zajęć i przydziale do grup zgłoszeni uczniowie zostaną poinformowani
przez nauczycieli przedmiotów.

26.02.2021

Nowości w niezbędniku absolwenta:
https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/rekrutacja-do-szkol-srednich-niezbednik-absolwenta,552751
m.in materiał dot. harmonogramu powtórek z matematyki (zajęcia bezpłatne) oraz materiał dot. zapotrzebowania na pracowników szkolnictwa branżowego.

24.02.2021

Komunikat w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły:

https://www.kuratorium.gda.pl/komunikat-w-sprawie-wykazu-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-organizowanych-przez-kuratora-oswiaty-lub-inne-podmioty-dzialajace-na-terenie-szkoly-2/

18.02.2021

Szkoła przystąpi do Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty z CKE. Szczegóły w linku poniżej:

https://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Egzamin_osmoklasisty/Egzamin_probny/2021_02_17_E8_Test_diagnostyczny.pdf