SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16
W GDYNI IM. ORŁA BIAŁEGO

INFORMACJE DLA KLAS 8

INFORMACJE DOTYCZĄCE NABORU

INFORMACJE DOTYCZĄCE NABORU ELEKTRONICZNEGO DO SZKÓŁ ŚREDNICH

20.04.2020

W związku z przedłużeniem kształcenia na odległość w szkołach i placówkach oświatowych, a także przesunięciu terminu egzaminów – zmienione zostały przepisy dotyczące m.in. harmonogramu egzaminów, rekrutacji, zadań dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz zespołów egzaminacyjnych. 10 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał rozporządzenie w tej sprawie.

W roku szkolnym 2019/2020 Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej otrzymał upoważnienie do zmiany  harmonogramu przeprowadzania egzaminów zewnętrznych. Komunikat w tej sprawie zostanie ogłoszony nie później niż na 21 dni przed pierwszym dniem przeprowadzania danego egzaminu. Jednocześnie zostają utrzymane w mocy wszystkie rozpoczęte już czynności dotyczące organizacji i przeprowadzania danego egzaminu zewnętrznego.  

Wszelkie informacje dotyczące oferty edukacyjnej, sposobu przeliczania ocen na punkty, znaleźć można w wydanym Informatorze o gdyńskich szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, który dostępny jest także na: https://bit.ly/2RWZUdn  oraz na Facebooku Gdynia edukacyjna

02.04.2020

Wystartowała dzisiaj Gdyńska Giełda Szkół online. Nie mogliśmy się dzisiaj spotkać z uczniami osobiście (na dzisiaj planowana była Gdyńska Giełda Szkół w Gdynia Arena) dlatego jesteśmy z nimi online i w ten sposób pomagamy im wybrać szkołę marzeń.

Link do giełdy:

 https://pl-pl.facebook.com/gdyniaedukacyjna/

Informacje od Pomorskiego Kuratora Oświaty