SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16
W GDYNI IM. ORŁA BIAŁEGO

Egzamin ósmoklasisty

W związku z wymuszoną przez sytuację epidemiologiczną koniecznością przejścia szkół na nauczanie zdalne trudno jest rzetelnie przeprowadzić próbny egzamin ósmoklasisty i uzyskać wiarygodne wyniki, dlatego organizatorzy zmieniają termin egzaminu.
O nowym terminie uczniowie zostaną poinformowani z wyprzedzeniem.

Informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 Egzamin Ósmoklasisty odbędzie się 25, 26 i 27 maja

Przypominamy, że opinia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej stwierdzając konieczność dostosowań formy lub warunków egzaminu dla ósmoklasisty musi być dostarczona do szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 2020 roku.

Wszystkie informacje o procedurze przebiegu egzaminu ósmoklasisty są dostępne na stronie CKE

INFORMACJE KURATORIUM OŚWIATY