SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16
W GDYNI IM. ORŁA BIAŁEGO

Egzamin ósmoklasisty

Informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 Egzamin Ósmoklasisty odbędzie się 25, 26 i 27 maja

Przypominamy, że opinia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej stwierdzając konieczność dostosowań formy lub warunków egzaminu dla ósmoklasisty musi być dostarczona do szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 2020 roku.

Wszystkie informacje o procedurze przebiegu egzaminu ósmoklasisty są dostępne na stronie CKE

INFORMACJE

12.04.2021

Tysiące uczniów w Gdyni kończy niebawem edukację w szkołach podstawowych i staje przed wyborem dalszej drogi kształcenia. W trudnych okolicznościach związanych z epidemią koronawirusa, niemożliwe jest przeprowadzenie targów edukacyjnych w Gdyni Arenie, które cieszyły się powodzeniem uczniów w minionym latach. 12 liceów ogólnokształcących oraz 8 szkół branżowych i o profilu zawodowym z Gdyni przygotowało materiały, z którymi można się zapoznać nie wychodząc z domu. Zebraliśmy je dla uczniów oraz ich rodziców  i zachęcamy do zapoznania się z nimi.

Dodatkowo zachęcamy do skorzystania z dodatkowych aktywności: warsztatów, doradztwa zawodowego.

Szczegóły  wydarzenia https://edukacja.gdynia.pl/

Już dzisiaj zapraszamy na jutrzejszą Giełdą Zawodów, która
odbędzie się o godz. 10:00.

29.03.2021

W ramach Akademii Ósmoklasisty na terenie szkoły organizowane są konsultacje stacjonarne
(w grupach do 5 osób) z języka polskiego, matematyki i języka obcego.
Na zajęciach uczniowie będą pracować z arkuszem egzaminacyjnym, utrwalać zdobyte
do tej pory wiadomości, wyjaśniać wszelkie wątpliwości związane z zagadnieniami egzaminacyjnymi.
O terminach tych zajęć i przydziale do grup zgłoszeni uczniowie zostaną poinformowani
przez nauczycieli przedmiotów.

26.02.2021

Nowości w niezbędniku absolwenta:
https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/rekrutacja-do-szkol-srednich-niezbednik-absolwenta,552751
m.in materiał dot. harmonogramu powtórek z matematyki (zajęcia bezpłatne) oraz materiał dot. zapotrzebowania na pracowników szkolnictwa branżowego.

24.02.2021

Komunikat w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły:

https://www.kuratorium.gda.pl/komunikat-w-sprawie-wykazu-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-organizowanych-przez-kuratora-oswiaty-lub-inne-podmioty-dzialajace-na-terenie-szkoly-2/

18.02.2021

Szkoła przystąpi do Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty z CKE. Szczegóły w linku poniżej:

https://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Egzamin_osmoklasisty/Egzamin_probny/2021_02_17_E8_Test_diagnostyczny.pdf