Biblioteka

Biblioteka szkolna zapewnia udostępnianie księgozbioru w wypożyczalni i czytelni uczniom i pracownikom Szkoły w godzinach nauki i pracy oraz po skończonych zajęciach.

 • przygotowuje uczniów do samokształcenia w dalszych etapach edukacji szkolnej oraz wyszukiwania informacji
 • inspiruje uczniów do rozwijania zainteresowań
 • pomaga we wzbogacaniu warsztatu pracy kadry pedagogicznej szkoły
 • kultywuje tradycje: narodowe kraju, regionu, miasta, Szkoły

 

Cykliczne imprezy biblioteczne:

 • “Andrzejki” – wróżenie z “Księgi przysłów polskich”
 • Tradycje świąteczne w literaturze połączone z wykonywaniem ozdób różnorodnymi technikami; “Dzień kolędowy”; “Wokół jajka”
 • Poczta Walentynkowa
 • Uroczyste pasowanie uczniów klas I na czytelników

 

Ponadto:

 • Indywidualna pomoc uczniom w nauce czytania
 • Cotygodniowe spotkania Koła Przyjaciół Biblioteki
 • Zajęcia w pracowni multimedialnej
 • Giełda podręczników używanych

 

Nauczyciele biblioteki biorą udział w realizacji podstawy programowej. Udzielają informacji bibliotecznych i porad wszystkim użytkownikom biblioteki (także rodzicom uczniów naszej Szkoły). Księgozbiór biblioteki jest skomputeryzowany (program MOL) od roku 1998. W Szkole działa pracownia multimedialna dostępna dla uczniów i nauczycieli.

 

Biblioteka szkolna wraz z pracownią multimedialną jest czynna:

PON:   7.30-15.00,

WT:     7.30-16.30

ŚR:      7.30-16.30

CZW:  7.30-16.30

PT:      7.30-15.00

Prowadząca: Romana Borowska

 

 

 „UWOLNIJ KSIĄŻKĘ” – tak oznaczone miejsce w szkolnej szatni pozwala bezpłatnie i anonimowo wymieniać się książkami. Zachęcamy do przewietrzenia domowych regałów.