important-2794684_640

Ważne – REKRUTACJA!

WAŻNA informacja dot. potwierdzania woli  wniosków  kandydatów zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 16 w Gdyni.

Mając na względzie bezpieczeństwo wszystkich stron – rodziców/opiekunów i pracowników placówek, uproszczone zostały zasady składania potwierdzenia woli (bez konieczności zrobienia tego osobiście przez rodzica) w placówce pierwszego wyboru – termin 25-31 marca 2020r.

Rodzice/Opiekunowie, którzy logowali się do systemu i składali wniosek drogą elektroniczną będą mogli potwierdzić wolę elektronicznie od 25 marca 2020r. od godz. 15:00   do 31 marca do godz.17:00 (nie zwalnia to jednak z konieczności złożenia potwierdzenia woli w formie papierowej w terminie późniejszym).

Z chwilą powrotu do normalnego trybu pracy należy donieść potwierdzenie woli w formie papierowej do sekretariatu szkoły.

family-therapy-2340286_640

Psycholog poleca

Artykuł na  stronie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę: Jak rozmawiać z dzieckiem o niepokojącej sytuacji związanej z koronawirusem?

WEBINAR, który odbędzie się w środę dn. 18.03.2020 r. w godzinach 12:00 – 13:00 na temat: Jak radzić sobie z lękiem przed koronawirusem? – udział bezpłatny, organizator Uniwersytet SWPS

https://swps.pl/strefa-psyche/wydarzenia/403-webinarium/21359-jak-radzic-sobie-z-lekiem-przed-koronawirusem-webinar