SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16
W GDYNI IM. ORŁA BIAŁEGO

DOSTĘPNA SZKOŁA

Ankieta rozpoznająca uzdolnienia i zainteresowania ucznia

Pobierz ankietę

POBIERZ

Informacje o osobach i instytucjach wspierających

Pobierz informacje

POBIERZ

Procedura dotycząca obiegu dokumentów

Pobierz procedurę

POBIERZ

Procedura uzyskania informacji o uczniu

Pobierz procedurę

POBIERZ

Wniosek o wydanie informacji o uczniu

Pobierz wniosek

POBIERZ

Zawiadomienie o spotkaniu Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej

Pobierz zawiadomienie

POBIERZ

Wniosek o udzielenie dostępu.

Pobierz wniosek

POBIERZ