SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16
W GDYNI IM. ORŁA BIAŁEGO

„Zdrowie to stan żywego organizmu, w którym wszystkie funkcje przebiegają prawidłowo. (definicja według Słownika języka polskiego PWN

Nasza szkoła poprzez celowe oraz długofalowe działania pragnie stworzyć takie warunki, które pozwolą na budowanie przyjaznej i dobrej atmosfery, sprzyjającej pracy. Dążymy do ukształtowania postawy wzajemnego zrozumienia i szacunku, która będzie sprzyjać ochronie oraz pomnażaniu zdrowia przez wspieranie rozwoju kompetencji uczniów, rodziców (opiekunów) i pracowników szkoły. Dlatego nasza placówka należy do ogólnopolskiej sieci szkół realizujących program „Szkoła Promująca Zdrowie”.

Podstawowe zadania „Szkoły Promującej Zdrowie”:
– fizyczne, psychiczne oraz społeczne zdrowie całej społeczności szkolnej,
– propagowanie zdrowego stylu życia: właściwego odżywiania i aktywności fizycznej,
– tworzenie warunków sprzyjającej ochronie zdrowia i jego pomnażaniu,
– umożliwienie społeczności szkolnej działań na rzecz ochrony zdrowia,
– promowanie zdrowego stylu życia w środowisku lokalnym.”

NASZE DZIAŁANIA

ROK SZKOLNY 2022/2023

ROK SZKOLNY 2021/2022

ROK SZKOLNY 2020/2021

ROK SZKOLNY 2019/2020

ROK SZKOLNY 2018/2019