SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16
W GDYNI IM. ORŁA BIAŁEGO

Zdrowie jest stanem pełnego, dobrego samopoczucia/dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego, a jednostki lub grupy muszą mieć możliwość określania i realizowania swoich dążeń, zaspokajania potrzeb,

a także zmiany środowiska bądź radzenia sobie z nim. Dlatego zdrowie jest postrzegane jako zasób życiowy, a nie cel życia.

Zdrowie jest pojęciem pozytywnym, obejmującym zasoby osobiste i społeczne oraz możliwości fizyczne, a nie tylko brakiem-obiektywnie istniejącej-choroby, czy niepełnosprawności.”

(Definicja według WHO) – Światowa Organizacja Zdrowia

Podstawowe zadania Szkoły Promującej Zdrowie:

  • fizyczne, psychiczne oraz społeczne zdrowie całej społeczności szkolnej
  • propagowanie zdrowego stylu życia: właściwego odżywiania i aktywności fizycznej
  • tworzenie warunków sprzyjającej ochronie zdrowia i jego pomnażaniu
  • umożliwienie społeczności szkolnej działań na rzecz ochrony zdrowia
  • promowanie zdrowego stylu życia w środowisku lokalnym

 

Nasza szkoła poprzez celowe oraz długofalowe działania pragnie stworzyć takie warunki, które pozwolą na budowanie przyjaznej i dobrej atmosfery, sprzyjającej pracy. Dążymy do ukształtowania postawy wzajemnego zrozumienia i szacunku, która będzie sprzyjać ochronie oraz pomnażaniu zdrowia przez wspieranie rozwoju kompetencji uczniów, rodziców (opiekunów) i pracowników szkoły.

NASZE DZIAŁANIA

ROK SZKOLNY 2020/2021

ROK SZKOLNY 2019/2020

ROK SZKOLNY 2018/2019