SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16
W GDYNI IM. ORŁA BIAŁEGO

OBIADY

Konto bankowe do wpłat za obiady: 88144010260000000012529481

Na konto prosimy wpłacać tylko podane kwoty! Prosimy o niepotrącanie odliczeń i nienaliczanie odsetek samodzielnie!

Wszystkie zaległości w płatnościach proszę ustalić osobiście lub telefonicznie w sekretarciacie.

Płatność na konto wiąże się z dotrzymaniem terminowości, tj, do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc żywieniowy.

Powyższe informacje mają na celu ułatwienie Państwu i nam procedur związanych z rozliczeniami. Dziękujemy!

OPŁATY ZA OBIADY 2023/2024
JADŁOSPIS
*Jadłospis może ulec zmianie