Kalendarz roku szkolnego

Semestr I – 04 IX 2017 do 26 I 2018

Semestr II – 12 II 2018 do 22 VI 2018

 

Przerwa świąteczna zimowa 23 XII 2017 do 31 XII 2017

Ferie zimowe 29 I 2018 do 11 II 2018

Przerwa świąteczna wiosenna 29 III do 03 IV 2018

 

Dodatkowe dni wolne: 

30 IV 2018 (poniedziałek)

02 V 2018 (środa) Święto Flagi Narodowej 
04 V 2018 (piątek)  
01 VI 2018 (piątek) po Bożym Ciele 

 

Dni ustawowo wolne:
1 XI, 6 I, 1 V, 3 V, 31 V

 

SPOTKANIA Z RODZICAMI: 
wtorki: 21 XI, 23 I, 13 III, 15 V – klasy 0 – 3
środy: 22 XI, 24 I, 14 III, 16 V – klasy 4 – 7 

 

O ewentualnych zmianach powiadomimy.