SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16
W GDYNI IM. ORŁA BIAŁEGO

Pedagog szkolny

e-mail: strojewska-schmidtb@sp16.edu.gdynia.pl
telefon: 58 667 98 48

Psycholog szkolny
e-mail: wendta@sp16.edu.gdynia.pl

*nieobecna w roku szkolnym 2023/2024

Pedagog Specjalny

e-mail: dziedzinkiewiczj@sp16.edu.gdynia.pl

GDZIE SZUKAĆ POMOCY – WSPARCIE DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ ICH RODZIN

Informacje dla rodziców