SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16
W GDYNI IM. ORŁA BIAŁEGO

KONKURSY

Karta zgłoszenia do konkursu z języka niemieckiego "Günter Grass - Lesen macht Spaβ".