nprcz-sygnet-rgb

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

W 2023 r nasza szkoła otrzymała dofinansowanie w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” (Priorytet 3 – „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych”).

Środki (15 000 zł – w tym 80% dofinansowanie z budżetu państwa oraz 20% wkład własny z budżetu miasta Gdyni) przeznaczone są na zakup książek, elementów wyposażenia biblioteki oraz realizację działań promujących czytelnictwo.

Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, we współpracy z Biblioteką Narodową, Instytutem Książki, Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz Narodowym Centrum Kultury.

W roku szkolnym 2023/2024 organizowane będą akcje i konkursy promujące czytelnictwo.

Możliwość komentowania została wyłączona.