storytelling-4203628_1280

WIELKI MARATON CZYTELNICZY 2023/2024

Lektury Wielkiego Maratonu Czytelniczego na wrzesień 2023 r.:

Spotkacie nowych przyjaciół (uczniowie klas 2 – 3 szkół podstawowych):
Agnieszka Chylińska, Zezia i wszystkie problemy świata

Czytanie rozwija, czytanie wzbogaca (uczniowie klas 4 – 6 szkół podstawowych):
Joanna Olech, Tym razem ci się upiekło

W lustrze książki (uczniowie klas 7 – 8 szkół podstawowych):
Marie Pavlenko, A kiedy zniknie pustynia
Termin pierwszego testu: od 17. 10. 2023 r.

Ogólnopolski konkurs dla uczniów szkół podstawowych i średnich

UCZNIÓW KLAS 2 – 8  NASZEJ SZKOŁY ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM W WIELKIM MARATONIE CZYTELNICZYM W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W CELU POTWIERDZENIA I ODEBRANIA ZGÓD NA UCZESTNICTWO.

W RAMACH KONKURSU UCZNIOWIE SĄ PRZYDZIELENI DO CZTERECH GRUP WIEKOWYCH

„Spotkacie nowych przyjaciół”– klasy 2-3 szkół podstawowych

„Czytanie rozwija, czytanie wzbogaca”– klasy 4-6 szkół podstawowych

„W lustrze książki”– klasy 7-8 szkół podstawowych

„Na literackim szlaku” – szkoły ponadpodstawowe

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ DO 18 WRZEŚNIA 2023 r.

Możliwość komentowania została wyłączona.