mountains-645403_640

Bezpieczne ferie 2018

Zachęcamy do zapoznania się z listem od Pomorskiego Kuratora Oświaty:

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele i Wychowawcy,
Rodzice i Uczniowie,
Organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży

29 stycznia rozpoczną się ferie zimowe dla uczniów województwa pomorskiego.  Dzieci i młodzież szkolna, będzie w tym okresie korzystać z propozycji uczestnictwa w różnych formach wypoczynku. Wszystkim zależy, aby był on bezpieczny i żeby przynosił dzieciom dużo radości oraz okazji do odpoczynku po okresie nauki szkolnej.

Zwracam się z prośbą do Dyrektorów szkół i placówek w województwie pomorskim o zorganizowanie zajęć przypominających dzieciom i młodzieży o zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym, pobytu w górach, zasadach higieny i bezpiecznego spożywania posiłków, a także o czyhających na nie zagrożeniach.

Organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży proszę o przestrzeganie prawa w zakresie zapewnienia dzieciom i młodzieży bezpieczeństwa oraz prawa do wypoczynku i czasu wolnego, do uczestniczenia w zabawach i zajęciach rekreacyjnych, stosownych do wieku dziecka. Przypominam, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 16 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, w przypadku zatrudniania lub podjęcia innych form współpracy np. w formie wolontariatu w ramach działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi, pracodawca lub inny organizator w zakresie takiej działalności ma obowiązek sprawdzenia, czy dane zatrudnianej lub dopuszczanej osoby są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

Szanowni Rodzice, proszę o zwrócenie uwagi na to, kto i gdzie organizuje pobyt Waszego dziecka.

Nad zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży czuwają instytucje, do których zawsze można zwrócić się z prośbą o pomoc. Korzystajcie Państwo z wszelkich powszechnie dostępnych źródeł informacji o organizatorach wypoczynku.

W razie stwierdzenia uchybień lub niesolidności organizatora, nie zwlekajcie z powiadomieniem podmiotów właściwych do ich kontroli.

Wam Drodzy Uczniowie życzymy wspaniałego i bezpiecznego wypoczynku.

 

     

Pomorski Kurator Oświaty
dr Monika Kończyk
z pracownikami
Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Informacje dotyczące organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży na stronie Kuratorium:

http://www.kuratorium.gda.pl/category/rodziceuczniowie/wypoczynek-dzieci-i-mlodziezy/

Poradnik Ministerstwa Edukacji Narodowej „O czym warto pamiętać przed feriami”:  

https://men.gov.pl/strony/o-czym-warto-pamietac-przed-feriami-poradnik-men.html

Uzyskiwanie informacji z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym:

http://www.kuratorium.gda.pl/uzyskiwanie-informacji-w-rejestrze-sprawcow-przestepstw-na-tle-seksualnym/

Informacje specjalistyczne i pomoc można uzyskać:

  • w zakresie prawa oświatowego, kontroli jego przestrzegania przez organizatora:

Kuratoria Oświaty w województwie, w którym odbywa się kolonia/obóz/inna forma wypoczynku.

Kuratorium Oświaty w Gdańsku (podział na rejony wizytacyjne)

Wykaz pozostałych Kuratoriów Oświaty,

  • w zakresie wiarygodności organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, którzy mogą prowadzić działalność gospodarczą w tym zakresie:

– Centralna Ewidencja i Wykazy w Turystyce Ministerstwa Sportu i Turystyki

https://turystyka.gov.pl/ceotipt/podmioty_p_77.html  

Możliwość komentowania została wyłączona.