warning-24841_640

Informacja dla rodziców

 Szanowni Rodzice

W związku z działaniami remontowymi wykonywanymi na dachu budynku naszej szkoły nastąpiło zalanie sufitów i ścian w kilku salach lekcyjnych znajdujących się na górnym piętrze. Po konsultacji z inspektorem nadzoru budowlanego, specjalistą od BHP oraz przedstawicielami Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej podjęliśmy decyzję o wyłączeniu zalanych klas z funkcjonowania.   Niestety, wiąże się to z koniecznością przeorganizowania pracy naszej placówki i znalezieniem pomieszczeń zastępczych poza naszą szkołą, dla realizacji procesu dydaktycznego, do czasu doprowadzenia sal lekcyjnych do stanu pozwalającego na ponowne wprowadzenie do nich naszych podopiecznych. Ze swojej strony pragnę przeprosić Państwa za zaistniałe niedogodności, na których powstanie, jako użytkownicy budynku, niestety nie mieliśmy wpływu. Jest to sytuacja kryzysowa,  z którą musimy się wspólnie zmierzyć. O całej sytuacji są na bieżąco informowane władze miasta jako instytucja nadzorująca inwestycję oraz organ zarządzania placówkami oświatowymi. Ustaliliśmy z Wydziałem Edukacji tymczasowe przeniesienie zajęć dla części klas do innej placówki. O tych ustaleniach organizacyjnych poinformowałam na nadzwyczajnym zebraniu Radę Rodziców, która omówiła ten aspekt w dniu wczorajszym na spotkaniu Rady w poszerzonym gronie z przedstawicielami wszystkich klas. W najbliższych godzinach wspólnie z Radą Rodziców oraz Wydziałem Edukacji zostanie podjęta decyzja co do placówki, do której będą dowożeni uczniowie oraz zostanie ustalony szczegółowy plan organizacyjny zajęć edukacyjnych wraz z obsługą transportową oraz zapewnieniem opieki świetlicowej i wyżywienia dla dzieci. Pragnę zapewnić, że realizacja programu nauczania w żaden sposób nie jest i nie będzie zagrożona.  Zapewniamy Państwa, że dobro naszych dzieci jest dla nas priorytetem i całe nasze grono pedagogiczne w tej nadzwyczajnej sytuacji dokłada wszelkich starań dla zapewnienia uczniom pełnej opieki i zaspokojenia potrzeb edukacyjnych. Jednocześnie chcę Państwa poinformować, że wspólnie  z władzami miasta, w porozumieniu z Kuratorium Oświaty oraz innym instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i zapewnienie odpowiednich warunków dla przebywania dzieci w budynku szkoły, podejmujemy działania zmierzające do jak najszybszego zakończenia tej kryzysowej sytuacji. Na bieżąco monitorujemy też stan wszystkich pomieszczeń i panujących w nich warunków. Jeszcze raz przepraszam Państwa bardzo za zaistniałą sytuację i proszę o zrozumienie oraz wsparcie.

Z poważaniem 

Dorota Bębenek

Dyrektor SP 16 w Gdyni

Możliwość komentowania została wyłączona.