german-64270_1280

Konkurs Landeskunde

Konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych

Organizator: Katarzyna Rzeppa

Uczestnicy konkursu: uczniowie klas VII i VIII

Termin zgłoszenia chęci udziału w konkursie: 30.11.2023 r.

Termin konkursu: 05.12.2023 r.

Zadania uczniów:

– opanowanie wiadomości na temat krajów niemieckojęzycznych (informacje przesłane uczniom przez nauczyciela – zakres materiału w postaci pliku word i prezentacji powerpoint),

– napisanie testu (w języku polskim) sprawdzającego stopień opanowania podanego zakresu materiału (pytania otwarte
i zamknięte).

Cele konkursu:

– wszechstronny rozwój osobowy uczniów poprzez pogłębianie wiedzy,

– rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki,

– poszerzenie wiadomości na temat krajów niemieckojęzycznych,

– rozwijanie zainteresowania kulturą krajów niemieckojęzycznych,

– kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi.

Możliwość komentowania została wyłączona.