kangur_matematyczny_

Konkurs Matematyczny Kangur 2021

Konkurs Matematyczny Kangur. 

Komitet Organizacyjny Konkursu Kangur Matematyczny przesuwa termin zawodów na 22 kwietnia 2021r. 

Uczniowie zainteresowani konkursem proszeni są o wpłatę 10 zł:

•Uczniowie klas 2-3 przekazują pieniądze wychowawcy.
•Uczniowie klas 4-8 przynoszą odliczoną kwotę do sekretariatu lub
Wicedyrekcji w zaklejonej kopercie. Na kopercie powinno znaleźć się imię
i nazwisko, klasa oraz dopisek „Kangur”.

Termin dokonywania wpłat: 28.01.2021r.

UWAGA! Wraz z pieniędzmi należy dostarczyć podpisane oświadczenia o
zgodzie na udział w konkursie i przetwarzaniu danych!
Zgoda do pobrania i wydruku znajduje się poniżej:

Możliwość komentowania została wyłączona.