2

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

3 grudnia – Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Celem Dnia Osób Niepełnosprawnych jest upowszechnianie idei tolerancji, otwartości i szacunku.

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych został ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych na zakończenie Dekady Osób Niepełnosprawnych (1983 – 1992). Ustanawiając Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ONZ chciała zwrócić uwagę na problemy tej grupy społecznej
i podkreślić konieczność działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa, wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu tych osób.

Z tej okazji prezentujemy Wam książki ze zbiorów biblioteki szkolnej poświęcone niepełnosprawności, a także dwie prezentacje z zasadami pomocnymi
w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi.

[flipbook pdf="http://sp16gdynia.pl/wp-content/uploads/2020/12/ksiazki-o-niepelnosprawnosci-biblioteka-szkolna.pdf"]
[flipbook pdf="http://sp16gdynia.pl/wp-content/uploads/2020/12/PAmietaj-z-poprawkami-skonwertowany.pdf"]
[flipbook pdf="http://sp16gdynia.pl/wp-content/uploads/2020/12/pr.osoby-niepelnosprawne-zasady-pomocne-w-kontaktach-skonwertowany.pdf"]

Możliwość komentowania została wyłączona.