opłata za obiady

Obiady – kwiecień 2024

Informujemy, iż kwota do zapłaty
za obiady za m-c IV 2024 r.
wynosi 90,00 zł.

Płatności należy dokonać do 31.03.2024 r.

na konto szkoły 88 1440 1026 0000 0000 1252 9481 .

Koszt 1 obiadu 5,00 zł

PROSIMY O TERMINOWE WPŁATY ORAZ KONTAKT W SPRAWIE ODPISÓW

Kontakt: intendent@sp16.edu.gdynia.pl

Możliwość komentowania została wyłączona.