kids-2835431_1920

Rekrutacja klasy pierwsze 2022/2023

Nabór na rok szkolny 2022/2023
do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych
w Szkole Podstawowej nr 16 im. Orła Białego

Szanowni Państwo,

prosimy o uważne zapoznanie się z informacjami dotyczącymi zasad, terminów i kryteriów obowiązujących przy naborze do klas pierwszych oraz oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2022/2023.

KLASY PIERWSZE

1. Przyjęcie dzieci do klasy I

Rodzice/prawni opiekunowie dziecka składają pisemne wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej w terminie od dnia 21 marca do 27 kwietnia 2022 r. do godz.1500 . Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 16 w Gdyni. Terminy postępowania rekrutacyjnego określone są w załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 4694/2022/VIII/O Prezydenta Miasta Gdyni.

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe w postępowaniu rekrutacyjnym kandydatów do klasy I szkoły podstawowej, zamieszkałych poza obwodem szkoły brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do klasy I zobowiązani są potwierdzić wolę przyjęcia w terminie określonym w Zarządzeniu nr 469/2022/VIII/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 25 stycznia 2022 r., tj. od 20maja do 27 maja 2022. Brak potwierdzenia woli w odpowiednim terminie będzie skutkowało rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji i utratą miejsca w klasie I.

2. Rekrutacja uzupełniająca

Szkoła po ogłoszeniu list kandydatów przyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym jeśli będzie nadal dysponowała wolnymi miejscami w klasach pierwszych przeprowadzi rekrutację uzupełniającą.
Terminy poszczególnych czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych zostały określone w załączniku do Zarządzenia nr 469/2022/VIII/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do klas I szkół podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę w tych postępowaniach i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

3. Przydatne linki:

Możliwość komentowania została wyłączona.