20211213_111806

Rozdanie nagród

W poniedziałek 13 grudnia odbyła się Uroczystość wręczenia Dyplomów oraz Nagród rzeczowych  ufundowanych przez Radę Rodziców laureatom dwóch konkursów szkolnych: „Orzeł Biały – nasza duma” oraz „Jestem bezpiecznym uczestnikiem ruchu drogowego”. Laureaci nieobecni otrzymają Dyplomy i Nagrody w późniejszym czasie. 
Zwycięzcom gratulujemy a wszystkim uczestnikom konkursów dziękujemy za udział i wykonanie pięknych prac konkursowych.         

Radzie Rodziców dziękujemy za ufundowanie nagród konkursowych. 

Możliwość komentowania została wyłączona.