student-g1de2584b0_640

Stypendia Miasta Gdyni

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w dniu dzisiejszym ruszył nabór wniosków
o stypendia Miasta Gdyni. Wnioski można składać do 15 listopada.

Stypendia przyznawane są w trzech kategoriach:

1) za osiągnięcia w nauce,

2) za dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe,

3) za dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne.

Możliwości złożenia wniosku:

1. włożenie wniosku wraz z załącznikami do wrzutni w głównym
wejściu do Urzędu Miasta Gdyni przy al. marsz. Piłsudskiego 52/54 lub
przy ul. 10 Lutego 24. Wrzutnie na dokumenty w obu budynkach Urzędu
czynne są całodobowo (24 h/7 dni). Wrzutnia w budynku głównym
znajduje się od ulicy Bema.

2. złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w:
 – Kancelarii Ogólnej
aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Kancelaria jest czynna: poniedziałek-piątek w godzinach 08:00-16:00

– Kancelarii Ogólnej BIS
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
miejsce: parter (pokój 15, obok ksero)
Kancelaria jest czynna: poniedziałek-piątek w godzinach 08:00-16:00

3. poprzez nadanie wniosku w INPOST URZĄD24. Szczegóły dotyczące
nadania znajdują się pod linkiem https://urzad24.inpost.pl/umgdynia
W  polu „Numer referencyjny” należy wpisać „OE – wniosek stypendium”

4. wysłanie wniosku pocztą tradycyjną na adres Urząd Miasta Gdyni,
al. marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, Wydział Edukacji,
Stypendia Miasta Gdyni.

5.  elektronicznie z pomocą platformy Cyfrowego Urzędu. Można to
zrobić pod adresem
https://nasze.miasto.gdynia.pl/cu/Service/getServiceCard/id,60,cid,59.html:

Aby skorzystać z tej możliwości, należy być posiadaczem
bezpiecznego podpisu elektronicznego potwierdzonego certyfikatem
kwalifikowanym lub profilu zaufanego. Profil zaufany jest bezpłatnym
odpowiednikiem bezpiecznego podpisu elektronicznego.
Ważne: należy pamiętać by złożony w ten sposób wniosek zawierał
wszystkie wymagane dokumenty: wniosek oraz wymagane do niego
załączniki.

Uwaga! W przypadku wyboru opcji nr 3 lub 4 liczy się data wpływu
wniosku a nie data jego nadania.

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gdyni nie przyjmuje wniosków
stypendialnych.

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu
przez Komisję Stypendialną.

Szczegółowe informacje dostępne są pod linkiem https://tiny.pl/74qwq

Zachęcamy do zapoznania się z cała dokumentacją stypendialną.

Możliwość komentowania została wyłączona.