important-2794684_640

Ważne – REKRUTACJA!

WAŻNA informacja dot. potwierdzania woli  wniosków  kandydatów zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 16 w Gdyni.

Mając na względzie bezpieczeństwo wszystkich stron – rodziców/opiekunów i pracowników placówek, uproszczone zostały zasady składania potwierdzenia woli (bez konieczności zrobienia tego osobiście przez rodzica) w placówce pierwszego wyboru – termin 25-31 marca 2020r.

Rodzice/Opiekunowie, którzy logowali się do systemu i składali wniosek drogą elektroniczną będą mogli potwierdzić wolę elektronicznie od 25 marca 2020r. od godz. 15:00   do 31 marca do godz.17:00 (nie zwalnia to jednak z konieczności złożenia potwierdzenia woli w formie papierowej w terminie późniejszym).

Z chwilą powrotu do normalnego trybu pracy należy donieść potwierdzenie woli w formie papierowej do sekretariatu szkoły.

Możliwość komentowania została wyłączona.