blackboard-2618793_640

INFORMACJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI ZAJĘĆ

Harmonogram dojazdów 14.01.2019 (poniedziałek)

Uczniowie oddziału zerowego i klas I –III

Wyjazd spod SP 16

8.00         0a, 1b, 2a, 2c, 3a, 3b

11.50       1a, 1c, 2b, 2d, 3c

Powrót spod SP 40

11.45       1b, 2a, 2c, 3b

12.40       0a, 3a  

15.45        3c

16.40       1a, 1c, 2b, 2d

Uczniowie klas IV – VIII

Wyjazd spod SP 16

GODZ. 7.45      8A , 8C , 7A , 7C , 6A, 6C , 5C , 4B , 4E

GODZ. 8.45     8B , 6B , 4D

GODZ. 9.40     7B , 5A

GODZ. 10.40   4A

GODZ. 11.35  5B , 5E

GODZ. 12.40 4C

GODZ. 13.45 5D

Powrót spod SP 31

GODZ.  13.45       6A, 4B, 4E,                                                                                  

GODZ. 15.05       7B, 7C , 6B , 6C, 5C

GODZ. 16.00       8A , 8C, 7A, 4A, 4D

GODZ. 16.50       8B , 5A,  5B, 5E

GODZ. 17.50      5D, 4C

 

Wszyscy uczniowie otrzymali od wychowawców informacje o godzinie zbiórki. Proszę o punktualne stawianie się na zbiórkę. Ułatwi to nam sprawny przejazd. W przypadku spóźnienia prosimy rodziców o indywidualny dowóz uczniów.

Bardzo prosimy rodziców o umożliwienie nam sprawnej organizacji przejazdów.

We wtorek 15.01.2019 r. ze względów organizacyjnych zajęcia na basenie są odwołane. W ramach zajęć basenowych będzie godzina zajęć wychowania fizycznego. Każda klasa otrzyma w poniedziałek plan zajęć na wtorek.

W razie konieczności proszę dzwonić na numer telefonu naszej szkoły: 586238567. My kontaktujemy się z oddelegowanymi wicedyrektorami.

W SP 40 uczniowie wchodzą głównym wejściem.

W SP 31 uczniowie wchodzą wejściem od strony pogotowia.

Dzwonki ze względów organizacyjnych w SP 31 nie ulegają zmianie. Lekcje zaczynają się o godzinie 8:00. Nie ma to wpływu na poniedziałkową godzinę zbiórki.

W SP 40 dzwonki będą funkcjonowały według następującego rozkładu:

 1. 8.15 – 9.00
 2. 9.10 – 9.55
 3. 10.05 – 10.50
 4. 11.00 – 11.45
 5. 11.55 – 12.40
 6. 12.50 – 13.35
 7. 13.45 – 14.30
 8. 14.40 – 15.25
 9. 15.35 – 16.20
 10. 16.30 – 17.15
 11. 17.25 – 18.10

Wszelkich informacji będziemy udzielać na bieżąco.

 

Jeśli uczeń decyzją Rodzica/Prawnego Opiekuna będzie przychodził na zajęcia szkolne samodzielnie lub samodzielnie będzie wracał do domu po skończonych lekcjach, Rodzic/Prawny Opiekun jest zobowiązany do wypełnienia odpowiedniego z poniższych formularzy i niezwłoczne dostarczenie go do wychowawcy klasy.

Dzięki zaangażowaniu całej społeczności szkolnej oraz sąsiednich szkół obie placówki są gotowe na przyjęcie naszych uczniów!

Możliwość komentowania została wyłączona.