Bez nazwy-2

Program „Jestem bezpieczny. Pomagam innym”

W naszej szkole realizowany jest program „Jestem bezpieczny. Pomagam innym”. Program został opracowany przez Kingę Ryś i Violettę Śrama. Realizowany będzie przy współpracy z Dzielnicowym sierż. szt. Danielem Fil z Komisariatu Policji Gdynia Chylonia oraz ratownikiem medycznym i pielęgniarką.

Realizacja tego programu umożliwia kształcenie u dzieci bezpiecznych zachowań, nabycie umiejętności zachowania w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz nabycie rzeczywistych, praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w realnych wydarzeniach.

 

 Celem programu jest:

 • kształtowanie umiejętności bezpiecznego i kulturalnego  zachowania się dziecka na drodze i w środkach komunikacji publicznej
 • uświadomienie dzieciom grożących im niebezpieczeństw                                              
 • kształtowanie umiejętności bezpiecznego zachowania się
 • w sytuacjach zagrożenia (pożarów, zatruć, w czasie zabaw ruchowych, gier sportowych, na wycieczkach)
 • nauczenie uczniów udzielania i wzywania pierwszej pomocy. Dzieci od najmłodszych lat,   muszą mieć świadomość, że szybka i prawidłowa reakcja może pomóc uratować życie i zdrowie drugiego człowieka. Często się zdarza, że dorosłe osoby albo nie wiedzą, albo w stresie zapominają, co robić. Tylko długotrwałe uczenie się i doskonalenie swoich umiejętności pozwoli w przyszłości przynieść wymierne efekty.

 

Program obejmuje uczniów klasy II a II b i III c .

 

DZIAŁY TEMATYCZNE ZAWARTE W PROGRAMIE:

 • Zasady i przepisy bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym
 • Bezpieczeństwo w życiu codziennym
 • Wzywanie pomocy na miejsce wypadku, pozycja boczna ustalona
 • Resuscytacja krążeniowo oddechowa
 • Apteczka małego ratowniczka
 • Krwotoki z nosa
 • Mój wolny czas
 • Niebezpieczne przedmioty
 • Szukam pomocy
 • Złamania kości
 • Utrata przytomności
 • Bezpieczne wakacje

Zajęcia prowadzone będą w miłej i przyjaznej dla ucznia atmosferze. Uczeń będzie miał świadomość, że ma prawo do błędów i nie grożą mu za to przykre konsekwencje. Kontroli i ocenie będą podlegały również takie walory jak:

 – wysiłek i zaangażowanie uczniów w zajęciach

 – umiejętność rozwiązywania problemów w sytuacjach trudnych

– umiejętność współpracy w zespole

 – stopień opanowania materiału.

            Po zrealizowaniu założeń programu uczniowie zaliczą egzamin końcowy – test sprawdzający znajomość zagadnień z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej ( składający się z części teoretycznej i praktycznej ) oraz z wiedzy o bezpieczeństwie podsumowujący całość działań przeprowadzonych w szkole. Każdy uczestnik zajęć programowych, który pomyślnie zaliczy test końcowy otrzyma dyplom „Małego Ratownika” oraz „Strażnika bezpieczeństwa”.

Możliwość komentowania została wyłączona.