burd

Wyniki konkursu plastycznego – BRD “Jestem bezpiecznym uczestnikiem ruchu drogowego”

I miejsce – Kornel Kowalczyk

II miejsce – Michalina Molendowska

III miejsce – Alicja Furmańska

Wyróżnienie:

Antoni Kaszuba

Laureatom konkursu gratulujemy i dziękujemy wszystkim uczestnikom za wykonanie ciekawych prac plastycznych o tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym.


Radzie Rodziców składamy podziękowania za ufundowanie nagród dla laureatów
konkursu.