flat-2126884_1280

Zmiany sposobu opłaty za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych

Od miesiąca kwietnia opłaty za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych prosimy uiszczać przelewem na konto szkoły :


26 1440 1026 0000 0000 0034 9337


duplikat legitymacji koszt 9,00 zł


duplikat świadectwa szkolnego – koszt 26,00 zł.

Możliwość komentowania została wyłączona.