336075194_727929775458351_8678616400516222250_n

Gif Wielkanocny 2023

Szkoła Podstawowa nr 16 oraz Rada Rodziców serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w szkolnym konkursie graficznym.

Dwie kategorie wiekowe:
Klasy 1-3 – tworzą obrazek wielkanocny (Wiosenny) w dowolnym programie graficznym dostępnym na komputery/tablety np. Paint, Paint 3D, Gimp itp.
Klasy 4-8 – tworzą GIF Wielkanocny (Wiosenny) w dowolnym programie graficznym dostępnym na komputery czy tablety np. Gimp, GIF Maker.

WYMAGANIA

  1. Każdy uczeń może zgłosić do konkursu jedną pracę graficzną.
  2. Prace klas 4-8 muszą być zapisane w formacie gif wg schematu: ImięNazwisko_klasa (np. Jan_Kowalski_klasa6c.gif).
    Prace klas 1-3 muszą być zapisane w formacie jpg wg schematu: ImięNazwisko_klasa (np. Jan_Kowalski_klasa2a.jpg).
  3. Prace należy przekazać za pośrednictwem poczty e-mail na adres: rogozenskij@sp16.edu.gdynia.pl
  4. Wysłanie pracy jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu przez uczestnika oraz rodzica/opiekuna prawnego.

HARMONOGRAM KONKURSU I WARUNKI UCZESTNICTWA

  1. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.
  2. Prace konkursowe należy przesyłać do dnia 31 marca 2023 r.
  3. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej http://sp16gdynia.pl/gif-wielkanocny-2023/ szkolnym koncie FB oraz koncie FB Rady Rodziców do dnia 04.05.2023r.

Możliwość komentowania została wyłączona.