soup-1006694_1920

Obiady – luty 2021

DRODZY RODZICE. 

 

Informujemy, iż kwota do zapłaty za obiady za m-c II 2021 r. wynosi 80,00 zł. 

Płatności należy dokonać nieprzekraczalnie do 28 stycznia 2021 r. 

 na konto szkoły  88 1440 1026 0000 0000 1252 9481 . 

 

Brak wpłaty w wyznaczonym terminie spowoduje, że dziecko  

nie zostanie wpuszczone na stołówkę w danym miesiącu. 

Nie będzie możliwości zapłaty po terminie i wpuszczania dziecka na obiady w trakcie miesiąca. 

W związku z koniecznością dostosowania się do zaleceń MEN, MZ i GIS, dotyczących pandemii COVID19 , prosimy o rozwagę przy podejmowaniu decyzji o zapisaniu dziecka na obiady. 

Możliwość komentowania została wyłączona.