soup-1006694_1920

Obiady – październik 2020

DRODZY RODZICE.

Informujemy, iż kwota do zapłaty za obiady
za m-c X 2020 r. wynosi 88,00 zł.

Płatności należy dokonać nieprzekraczalnie do 28 września 2020 r.

na konto szkoły 88 1440 1026 0000 0000 1252 9481 .

Brak wpłaty w wyznaczonym terminie spowoduje, że dziecko
nie zostanie wpuszczone na stołówkę w danym miesiącu.

Nie będzie możliwości zapłaty po terminie i wpuszczania dziecka na obiady w trakcie miesiąca.
W związku z koniecznością dostosowania się do zaleceń MEN, MZ i GIS, dotyczących pandemii COVID19 ,

prosimy o rozwagę przy podejmowaniu decyzji o zapisaniu dziecka na obiady.

Możliwość komentowania została wyłączona.