brainstorming-3170036_1920

Rada Rodziców – informacje

Prezydium Rady Rodziców:

Agata Zawichrowska – przewodniczący
Wojtek Wosek – wiceprzewodniczący
Robert Biedunkiewicz – sekretarz
Katarzyna Szczypior-Bałwas – członek prezydium

Skarbnikiem Rady Rodziców jest Pan Tomasz Portee

II.

Opłata na Radę Rodziców w roku szkolnym 2020/2021
70 zł rada rodziców , 45 zł jeżeli w szkole jest więcej  niż jedno dziecko (od każdego dziecka)
20 zł ksero

Wpłat dokonujemy na konto Rady Rodziców z opisem : klasa…,imię i nazwisko dziecka

III.

Za „pośrednictwem”  Rady Rodziców  można ubezpieczyć dzieci. Wszystkie potrzebne informacje:

Wpłat należy dokonać do dnia 07.10.2020 na konto Rady Rodziców z opisem : klasa…, imię i nazwisko dziecko , ubezpieczenie.

Wypełnione oświadczenia można złożyć w oznaczonej skrzynce przy wejściu do sekretariatu w budynku szkoły.

Możliwość komentowania została wyłączona.