coronavirus-4939242_640

Ważne informacje!

Od poniedziałku 25.05, zgodnie z decyzją Rady Ministrów i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w szkole możliwa jest opieka dla uczniów klas 1-3.
Wszyscy Rodzice uczniów z klas I-III zostali o tej możliwości powiadomieni przez wychowawców. Warunkiem skorzystania z opieki było wypełnienie i dostarczenie w wyznaczonym terminie ankiety. Prosimy Rodziców o zapoznanie się z procedurą bezpiecznego pobytu w szkole w sytuacji epidemicznej oraz o zastosowanie się do jej wymogów.

W związku z możliwością prowadzenia na terenie szkoły konsultacji z nauczycielami oraz zajęć rewalidacji przesyłamy Państwu przyjęte przez nas procedury.

Załącznik z oświadczeniami można pobrać i wydrukować ze strony szkoły.

Możliwość komentowania została wyłączona.