SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16
W GDYNI IM. ORŁA BIAŁEGO

Daradztwo Zawodowe

ANKIETA – ASPIRACJE EDUKACYJNE  KL.VIII

https://forms.gle/Bnk4VNsxJEndCcTF8

DROGOWSKAZY-DORADZTWO ZAWODOWE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW