SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16
W GDYNI IM. ORŁA BIAŁEGO

Szkoła Podstawowa nr 16 powstała 1 września 1937 roku jako Publiczna Szkoła Powszechna nr 16 w Chyloni przy ulicy Kartuskiej w nowym murowanym budynku postawionym na gruncie kupionym przez miasto od Antoniego i Bronisławy Vossów. Przeszła do niej część dzieci z przepełnionej Szkoły Powszechnej nr 5, a także z Demptowa i Pustek Cisowskich. Kierownikiem szkoły był Leon Kleinschmidt, w roku następnym Franciszek Kornowski; nauczyciele Jan Gajżewski, Janina Kalinowska, Alfons Kosik, Halina Kosikowa, Bronisław Ledóchowski, Bronisław Masiak, Waleria Muszarska, Albin Piłat, Anna Piłatowa, Michał Raatz, Jan Szeszuła. Uczęszczało do niej 710 dzieci. W czasie wojny pomoce szkolne (globusy, mapy, obrazy, pieczęcie szk olne i harcerskie) przechowywał woźny Alojzy Forecki i oddał w 1945 kierownikowi Leonowi Kleinschmidtowi.
Po wojnie zajęcia zaczęły się 15 kwietnia 1945 roku, a kierownikiem został Alfons Kosik. Pierwsze powojenne grono nauczycielskie: państwo Kosikowie, Kazimierz Niedźwiecki, Ludwika Bendych, Władysław Pełka, Zofia Maliszewska, Zofia Waissowa, Janina Słabówna, Maria Gołąbek. W 1955 roku szkoła zmieniła adres korespondencyjny na ul. Raduńską 21 (siedziba pozostała ta sama).
W 1962 roku szkoła przeniosła się do nowego budynku przy ul. Chabrowej 43. Do 1991 nosiła imię Mariana Buczka, od 10 listopada 1992 Orła Białego. Kolejni kierownicy i dyrektorzy: Aleksander Pirożek, Stupnicka, Aleksy Klejna, Jerzy Matera, Władysław Humla, Elżbieta Ciećwierz, Regina Bzyl.

Źródło: Encyklopedia Gdyni, 2006, Gdynia, Oficyna Verbi Causa

Powrót