SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16
W GDYNI IM. ORŁA BIAŁEGO

Społeczność szkolna dziękuje Radzie Rodziców za podjęte inicjatywy, które przyczyniły się do lepszego funkcjonowania szkoły.

SKŁAD ZARZĄDU RADY RODZICÓW

  • Agata Zawichrowska – przewodnicząca
  • Agata Różak – zastępca
  • Katarzyna Bułakowska – skarbnik

adres e-mail Rady Rodziców: rrsp16gdynia@gmail.com


W roku szkolnym 2023/2024 składka roczna na fundusz  Rady Rodziców wynosi:

70 zł (przy rodzeństwie 45 zł/ dziecko)

Opłata za ksero to 30 zł/ dziecko

Wpłat dokonujemy na konto Rady Rodziców z opisem : klasa…,imię i nazwisko dziecka

Nr rachunku bankowego: 18 1090 1102 0000 0001 4649 3156

Dane do faktur: 
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Gdyni 
ul. Chabrowa 43 
81-079 Gdynia 
NIP: 958-13-88-802 

Podsumowanie działań Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023