SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16
W GDYNI IM. ORŁA BIAŁEGO

ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA

„WESOŁE BUZIAKI”

PROWADZONA PRZEZ STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA I ROZWOJU

RODZINY PERSPEKTYWA

telefony 664-748-138, 664-748-139

Porady dla rodzica – jak spędzać czas w domu

 

 

 

ZADANIE FINANSOWANE Z BUDŻETU MIASTA GDYNIA

Informacje o świetlicy

 • PRACA SOCJOTERAPEUTYCZNA skupia się wokół pracy z dzieckiem w grupie i indywidualnie
  oraz na współpracy z rodziną dziecka (udział rodziców/opiekunów w konsultacjach) i całym środowiskiem dziecka (szkołą, in. placówkami)
 • ZAJĘCIA DLA DZIECI ODBYWAJĄ SIĘ od połowy września do czerwca w roku szkolnym od poniedziałku
  do piątku w godzinach popołudniowych, a także w ferie zimowe i wakacje w miesiącu lipcu

 

 • REKRUTACJA od 1 września 2012r. przez okres ok. miesiąca, ilość miejsc ograniczona
 • NAUCZYCIEL może skierować do świetlicy dziecko osobiście lub skierować rodzica/opiekuna dziecka,
  jednak WARUNKIEM UCZESTNICTWA DZIECKA W ZAJĘCIACH JEST ZAPIS PRZEZ RODZICA/OPIEKUNA
 • ZAJĘCIA SKIEROWANE są do dzieci klas 0-VI wymagających większej uwagi niż pozostałe, nie umiejących się odnaleźć w gronie rówieśników, nadpobudliwych bądź nieśmiałych, mających trudną sytuację rodzinną
  lub/i szkolną, zaniedbanych, doświadczających przemocy psychicznej lub/i fizycznej
 • PROGRAM OBEJMUJE ZAJĘCIA:
  • socjoterapeutyczne
  • profilaktyczno-edukacyjne, nt. alkoholu, papierosów, narkotyków, in. uzależnień
  • elementy plastyczne, muzyczne, teatralne, sportowe
  • relaksację, pracę metaforą i bajką, elementy ruchu rozwijającego W. Sherborne
  • imprezy okolicznościowe (m.in. wigilia bożonarodzeniowa, Dzień Dziecka, festyny kulturalno-sportowe)
  • wyjścia do teatru, kina, wycieczki
  • dzieci otrzymują drobny posiłek (drożdżówkę, herbatę)
  • konsultacje dla rodziców, opiekunów, nauczycieli
 • CO DAJE DZIECIOM UDZIAŁ W ZAJĘCIACH?
  • uczą się bycia i współpracy w grupie
  • nabierają wiary we własne możliwości
  • uczą się radzić sobie w trudnych życiowo sytuacjach i korzystać z pomocy innych
  • mają możliwość odreagowania napięć i urazów emocjonalnych
  • uczą się nazywać i konstruktywnie wyrażać swoje uczucia
  • zdobywają wiedzę na temat uzależnień i środków zmieniających świadomość
  • uczą się alternatywnych form spędzania czasu wolnego