SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16
W GDYNI IM. ORŁA BIAŁEGO

ZEBRANIA Z RODZICAMI

W roku szkolnym 2023/2024 zebrania z rodzicami odbywać się będą w środy, w następujących terminach:
13 września 2023
13 grudnia 2023 zmiana terminu na 18 grudnia 2023
28 lutego 2024
8 maja 2024

KLASY 0 -III

Spotkania odbywają się
o godzinie 17:00

KLASY IV - VIII

Spotkania odbywają się
o godzinie 18:00

Zgodnie z obowiązującymi procedurami: „Wszystkie spotkania (konsultacje, rozmowy indywidualne) odbywają się tylko w umówionych wcześniej terminach i w wyznaczonej sali, aby zapewnić zachowanie prywatności. Umówienie spotkania następuje poprzez wiadomość w dzienniku elektronicznym.”