SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16
W GDYNI IM. ORŁA BIAŁEGO

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW ZEROWYCH
2024/2025

PORTAL REKRUTACYJNY 2024/2025 WEJDŹ