SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16
W GDYNI IM. ORŁA BIAŁEGO

!!! Informacja dot. składania wniosków  rekrutacyjnych do przedszkoli i szkół podstawowych, w których funkcjonują oddziały przedszkolne !!!

Zgodnie z przyjętym harmonogramem do 16 marca (poniedziałek) do godziny 16.00 rodzice mogą składać wnioski rekrutacyjne. Mając na względzie bezpieczeństwo wszystkich stron – rodziców i pracowników placówek, uproszczone zostały zasady obowiązujące dotychczas przy składaniu wniosków – placówka oświatowa ma możliwość wydrukowania wniosku i wprowadzenia dziecka do systemu rekrutacyjnego bez konieczności zrobienia tego osobiście przez rodzica  w placówce pierwszego wyboru. Konieczny jest w tym celu kontakt telefoniczny między rodzicem a przedszkolem.

WAŻNA informacja dot. potwierdzania woli  wniosków  kandydatów zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 16 w Gdyni.

Mając na względzie bezpieczeństwo wszystkich stron – rodziców/opiekunów i pracowników placówek, uproszczone zostały zasady składania potwierdzenia woli (bez konieczności zrobienia tego osobiście przez rodzica) w placówce pierwszego wyboru – termin 25-31 marca 2020r.

Rodzice/Opiekunowie, którzy logowali się do systemu i składali wniosek drogą elektroniczną będą mogli potwierdzić wolę elektronicznie od 25 marca 2020r. od godz. 15:00   do 31 marca do godz.17:00 (nie zwalnia to jednak z konieczności złożenia potwierdzenia woli w formie papierowej w terminie późniejszym).

Z chwilą powrotu do normalnego trybu pracy należy donieść potwierdzenie woli w formie papierowej do sekretariatu szkoły.

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW ZEROWYCH

Informujemy, że od dnia 02.03.2020 rusza elektroniczny nabór do oddziałów „0” Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych jest elektroniczna i odbywa się za pośrednictwem strony internetowej
https://gdynia.formico.pl/formico-parents/main.action
Po zgłoszeniu na stronie podanie należy wydrukować, podpisane złożyć w sekretariacie szkoły.

REKRUTACJA DO KLAS I

Informacje pojawią się w późniejszym terminie.