SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16
W GDYNI IM. ORŁA BIAŁEGO

REKRUTACJA DO KLAS I

Rekrutacja do klas pierwszych rozpocznie się 6 maja 2020 r.

UWAGA!!!
Do 15 czerwca 2020r. rodzice potwierdzają wolę przyjęcia do kl.I w formie pisemnego oświadczenia.

-> Załącznik oświadczenie woli <-

Zeskanowany  dokument należy przesłać na adres e-mail szkoły: sekretariat@sp16.edu.gdynia.pl lub druk do pobrania przy wejściu do szkoły – należy wypisać i włożyć do pudełka przygotowanego przy wejściu do szkoły.

 

WAŻNY KOMUNIKAT W SPRAWIE REKRUTACJI DO KLAS I 

W związku z zagrożeniem epidemicznym spowodowanym COVID-19 zostały wydłużone terminy rekrutacji do klas I. Szczegółowy terminarz rekrutacji :

Zgłoszenia/wnioski rekrutacyjne proszę składać od 06 maja elektronicznie (w formie skanów lub zdjęć) na adres: sekretariat@sp16.edu.gdynia.pl

Ponadto istnieje możliwość pobrania papierowych wzorów zgłoszeń/wniosków rekrutacyjnych oraz ich składania w zamkniętych kopertach do pojemników wystawionych przy wejściu do szkoły w poniedziałki i środy w godzinach 08.00-14.00.

Wzory dokumentów rekrutacyjnych:
1.     zgłoszenie dziecka do SP16 zamieszkałego w obwodzie szkoły
2.     wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły SP16
3.     oświadczenie rodzica dziecka spoza obwodu szkoły SP16

Do obwodu szkoły należą następujące ulice: Berberysowa, Bławatna, Borowikowa, Bzowa, Chabrowa, Czeremchowa, Jałowcowa, Jaskółcza, Jastrzębia, Jaśminowa, Jeżynowa, Makowa, Malinowa, Marszewska, Modrzewiowa, Orla, Pawia, Pusta, Rumska, Rydzowa, Sępia, Słowicza, Sokola, Tarninowa, Wiklinowa, Żurawia.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO ODDZIAŁÓW ZEROWYCH

Drodzy Rodzice, Rekrutacja uzupełniająca do oddziałów przedszkolnych rozpoczyna się od 18 maja i trwa do 22 maja. Wnioski rekrutacyjne proszę składać elektronicznie (w formie skanów lub zdjęć) na adres: sekretariat@sp16.edu.gdynia.pl Ponadto istnieje możliwość pobrania papierowych wzorów wniosków rekrutacyjnych oraz ich składania w zamkniętych kopertach do pojemników wystawionych przy wejściu do szkoły w poniedziałki i środy w godzinach 08.00-14.00.

Wzory dokumentów rekrutacyjnych:

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW ZEROWYCH

Informujemy, że od dnia 02.03.2020 rusza elektroniczny nabór do oddziałów „0” Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych jest elektroniczna i odbywa się za pośrednictwem strony internetowej
https://gdynia.formico.pl/formico-parents/main.action
Po zgłoszeniu na stronie podanie należy wydrukować, podpisane złożyć w sekretariacie szkoły.

WAŻNA informacja dot. potwierdzania woli  wniosków  kandydatów zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 16 w Gdyni.

Mając na względzie bezpieczeństwo wszystkich stron – rodziców/opiekunów i pracowników placówek, uproszczone zostały zasady składania potwierdzenia woli (bez konieczności zrobienia tego osobiście przez rodzica) w placówce pierwszego wyboru – termin 25-31 marca 2020r.

Rodzice/Opiekunowie, którzy logowali się do systemu i składali wniosek drogą elektroniczną będą mogli potwierdzić wolę elektronicznie od 25 marca 2020r. od godz. 15:00   do 31 marca do godz.17:00 (nie zwalnia to jednak z konieczności złożenia potwierdzenia woli w formie papierowej w terminie późniejszym).

Z chwilą powrotu do normalnego trybu pracy należy donieść potwierdzenie woli w formie papierowej do sekretariatu szkoły.